Naše partnerje v novem KIEXc ponovno izobražujemo o celovitih izolacijskih rešitvah tako na teoretični ravni, kot tudi povsem konkretno na eksponatih, ki so v naši demonstracijski dvorani.