Energetska učinkovitost zgradb jugovzhodne Evrope in renovacije - kje smo in kako naprej? To je bila tema konference evropskega združenja za učinkovito rabo energije EuroACE, ki je potekal v našem izobraževalno-demonstracijskem centru. Veliko zanimivih govornikov in skupni imenovalec - energetske prenove se morajo pospešeno nadaljevati - predvsem zaradi ljudi in njihove kakovosti bivanja!