O centru

O stavbi

 

Center je zasnovan kot demonstracijsko in izobraževalno središče, kjer na 832 kvadratnih metrih površine prikazujemo najinovativnejše izolacijske rešitve in primere dobrih praks trajnostne gradnje partnerskih podjetij.

Predvsem zaradi demonstracijskih namenov ovoj stavbe tvori šest različnih izvedb fasad in dve različni izvedbi ravnih streh.

Namen etaž
Pritličje smo poimenovali Demonstracijska izkušnja, ker se tam na zato prav posebej pripravljenih eksponatih izvajajo, prikazujejo in aplicirajo, različne izvedbe izolacijskih rešitev, s čemer zainteresirani strokovni javnosti in izvajalcem omogočamo praktična izobraževanja.

Prvo nadstropje je povezano z izobraževanjem in digitalnimi izkušnjami trajnostne gradnje, zato nosi ime Izobraževalna izkušnja. Izobraževanje je namenjeno različnim deležnikom - od partnerskih podjetij, arhitektov, trgovcev pa vse do končnih uporabnikov.

Na vrhu nas objame Zelena izkušnja, kjer vam predstavljamo naše zelene rešitve Urbanscape: zelena streha, zelena stena, visoke grede in druge rešitve.

Tloris pritličja


Toloris nadstropja


Tloris strehe 

Dostopnost in fleksibilnost

Velik poudarek pri zasnovi prostorov, vertikalnih in horizontalnih komunikacij v objektu in pri zasnovi dostopa do objekta, je bil na dostopnosti za vse, zlasti za invalidne osebe. Temu primerno so izvedene klančine, zunanje taktilne talne oznake, tipke v Braillovi pisavi, talne ploščice z ustreznimi svetlo-temnimi kontrasti, dvostranske dvonivojske ograje stopnišč ipd.


Obenem zasnova stavbe in instalacij v skladu z načeli trajnostne gradnje omogoča tudi veliko fleksibilnost pri morebitnih prihodnjih vsebinskih / prostorskih spremembah.

Energetska učinkovitost "Skoraj-nič energijska stavba"

Celoten objekt je zelo dobro toplotno in zvočno izoliran, toplotna izolativnost posameznih konstrukcijskih sklopov je približno 50 % boljša od zakonsko zahtevanih vrednosti, sam objekt pa po rabi energije spada med skoraj nič-energijske stavbe.Kakovost zraka v objektu

Po zaslugi strogega nadzora in izbire trajnostnih in ekoloških gradbenih materialov, pri čemer prevladujejo mineralne izolacije in obloge koncernov Knauf Insulation, Knauf in Knauf AMF smo ustvarili varno in prijetno notranje okolje, kar so potrdile tudi zelo stroge meritve organskih hlapljivih snovi in formaldehidov v notranjih prostorih. Meritve so pokazale odlične rezultate z najnižjo možno stopnjo emisij.


Obloge stropov so iz požarno varnih zvočno absorptivnih rešitev, ki izboljšujejo akustične lastnosti prostorov, tla pa so zaščitena proti udarnemu zvoku s ploščami iz kamene volne Knauf Insulation.

Konstrukcija

Nosilna konstrukcija objekta je deloma armirano betonska, deloma pa je izvedena z montažnimi armirano betonskimi (AB) elementi (to so elementi, ki so predhodno izdelani v tovarni, pripeljani na gradbišče in tam tudi sestavljeni): montažni AB stebri in montažni AB nosilci, na katerih na nivoju etaž ležijo montažne prednapete votle plošče (PVP). Požarna odpornost nosilne konstrukcije je R30.
Streha

Večja streha je izvedena kot ravna streha z minimalnim naklonom (do 2 %). Del strehe je deloma urejen kot zelena streha (ekstenzivna zazelenitev), deloma je tlakovana. Za ozelenitev nad hidroizolacijsko membrano je bil uporabljen sistem zelenih streh Urbanscape®, ki ga odlikujejo nizka lastna teža, visoka sposobnost zadrževanja padavinske vode in zelo majhne potrebe po vzdrževanju. Na strehi so štiri strešna okna za ravno streho z ukrivljenim steklom (Velux) s termo izolativno dvoslojno zasteklitvijo (--73QV) z lepljenim notranjim in ojačanim zunanjim steklom.
Fasade

Frontalna fasada objekta je prezračevana, njeno ukrivljeno zunanjo površino pa tvori fasadni sistem Aquapanel. Zahodna fasada je delno izvedena kot kontaktna fasada iz kamene volne Knauf Insulation z zaključnimi ometi Knauf zelo temnega odtenka, delno pa kot prezračevana fasada iz kamene volne Knauf Insulation z oblogo iz mineraliziranih lesno-vlaknenih plošč Heraklith.
Severna fasada je izvedena kot klasična kontaktna fasada iz kamene volne, z ometom Knauf v beli barvi. Vzhodna fasada je delno sestavljena iz fasadnih toplotno izolativnih vertikalnih sendvič panelov Trimo, polnjenih s kameno volno Knauf Insulation, delno pa je izvedena kot klasična kontaktna fasada v beli barvi. Fasada 2. nadstropja je izvedena kot prezračevana fasada s kameno volno, prekrita s trapezno pločevino v temno sivi barvi. Fasade so med seboj ločene z zasteklitvami, ki potekajo po celi višini objekta.»Nobena druga zgradba v državi se niti približno ne približa centru Knauf Insulation Experience Center. Mislim, da je bila to neverjetna izobraževalna izkušnja za vse sodelujoče ravno zaradi širine projekta in potrebne pozornosti na posamezne podrobnosti.«

Primož Bernard
Vodja tehnične podpore pri gradnji centra, Knauf Insulation