Trajnostna gradnja

Kakšne so prednosti trajnostne gradnjeOKOLJSKE PREDNOSTI


Ena od najpomembnejših prednosti trajnostnih zgradb je njihov vpliv na podnebje in naravno okolje. Trajnostne zgradbe lahko zmanjšujejo ali odpravljajo negativne vplive na okolje z manjšo porabo vode, energije ali naravnih virov. V številnih primerih lahko tudi pozitivno vplivajo na okolje z ustvarjanjem lastne energije ali povečanjem biotske raznovrstnosti.


EKONOMSKE PREDNOSTI


Trajnostne zgradbe ponujajo številne ekonomske ali finančne koristi. To vključuje prihranke pri stroških vzdrževanja in višjo vrednost nepremičnin.


DRUŽBENE PREDNOSTI


Trajnostna gradnja prinaša tudi pomembne pozitivne socialne učinke, ki se nanašajo na zdravje in dobro počutje ljudi, ki uporabljajo trajnostne stavbe ali v njih živijo. Trajnostne stavbe so tudi prijazne do ljudi s posebnimi potrebami.Kako graditi trajnostno


Pri novogradnjah ali prenovah je treba upoštevati globalna načela trajnostne gradnje, torej okoljske, družbene in ekonomske vidike, kar med drugim vključuje:
- izkoriščanje inteligentnega pristopa k energiji,
- varovanje vodnih virov,
- zmanjšanje odpadkov in čim večjo ponovno uporabo materialov,
- upoštevanje vseh faz življenjskega cikla zgradbe,
- ohranjanje zelenega okolja,
- ustvarjanje prožnih in prilagodljivih struktur,
- spodbujanje zdravja in dobrega počutja uporabnikov stavbe,
- povezovanje skupnosti in ljudi.

Več: WGBC  >