VODENI OGLEDI


V centru enkrat mesečno potekajo dnevi odprtih vrat za vse zainteresirane na osnovi najave.

Možni so tudi indivualni ogledi po dogovoru.

Po vnaprejšnjem dogovoru se ogled centra lahko dopolni tudi z ogledom proizvodnje.


NAJEM PROSTOROV


Poleg dogodkov v organizaciji podjetja Knauf Insulation je KIEXC na voljo tudi za raznovrstne dogodke različnih naročnikov.

Več o najemu prostorov. >Za vodeni ogled KI Experience Centra

pišite na elektronski naslov


kiexperience.slovenia@knaufinsulation.com