Trajnostna gradnja

Kaj je trajnostna gradnja?V stavbah preživimo skoraj 90 % našega časa, zato imajo zelo pomemben vpliv na naše zdravje, počutje, uspešnost in varnost.

So velik potrošnik energije, materialov, povzročajo vplive na okolje in so drage za vzdrževanje. V Evropi stavbe proizvedejo 36 % CO2, porabijo polovico vseh izkopanih materialov, porabijo 40 % evropske energije in ustvarijo tretjino vseh odpadkov.

Trajnostna gradnja je eno najučinkovitejših sredstev za izboljšanje našega življenja in varovanje okolja, ki lahko prispeva k doseganju globalnih trajnostnih ciljev – boj proti podnebnim spremembam, ustvarjanje trajnostnih in uspešnih skupnosti ter spodbujanje gospodarske rasti.

Prednosti trajnostne gradnje so okoljske, družbene in ekonomske. Zato je nujno potrebno, da gradimo in prenavljamo bolj trajnostno.


Globalni cilji za trajnostno gradnjo


Združeni narodi so v okviru 17 globalnih ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals oz. SDG) predstavili tudi vidike, kako trajnostna gradnja prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, kar je razvidno iz treh grafikonov na tej povezavi.