Trajnostna gradnja

Ocenjevanje in certificiranje trajnostne gradnje


Orodja za ocenjevanje trajnostnih zgradb - znana tudi kot certificiranje - se uporabljajo za ocenjevanje in prepoznavanje zgradb, ki izpolnjujejo določene trajnostne zahteve ali standarde.

Uporaba orodij za ocenjevanje je večinoma prostovoljna. Ocenjevanje in certificiranje trajnostnih stavb oblikuje trg trajnostne gradnje s postavljanjem standardov, ki povečujejo ambicije vladnih predpisov za gradnjo in vplivajo na usposabljanje delovne sile, in korporativnih strategij.

Ocenjevalna orodja se razlikujejo po metodologijah in se lahko uporabljajo za planiranje in načrtovanje, gradnjo, delovanje in vzdrževanje, obnovo in morebitne faze rušenja trajnostne zgradbe. Orodja za ocenjevanje se lahko razlikujejo tudi glede na vrsto zgradb, kot so domovi, poslovne stavbe ali celo soseska.


Certifikati KI Experience Centra


Center je prva slovenska novogradnja certificirana po merilih in standardih DGNB in pridobljenim Platinastim DGNB certifikatom.

KIEXC ima pridobljen certifikat Active House.

KIEXC je pilotni projekt Evropske komisije za pripravo novih smernic trajnostne gradnje, imenovanih Level(s).