O centru


Vloga centra


Knauf Insulation Experience Center (KIEXC) igra pomembno vlogo v novi dobi trajnostne gradnje v Evropi.

V prvi vrsti prispeva k boljši prepoznavnosti trajnostne gradnje v Sloveniji in Evropi, saj sledi kriterijem, ki vrednotijo življenjski cikel stavb. Naše izkušnje, pridobljene z gradnjo, tako aktivno doprinašajo k prizadevanjem stroke v želji po gradnji okolju in ljudem prijaznejših stavb. Hkrati je tudi zagotovilo kakovostnega in kvalitativnega razvoja naših izdelkov ter rešitev tudi v prihodnje.
Pionirski projekt trajnostne gradnje


Stavba je bila načrtovana kot prikaz pionirskega pristopa našega podjetja Knauf Insulation k prihodnosti trajnostne gradnje. Je regionalni, demonstracijsko-izobraževalni center, namenjen usposabljanju in izobraževanju o trajnostni gradnji. Nahaja se v Škofji Loki in je v lasti podjetja Knauf Insulation. Namenjen je tudi organizaciji različnih strokovnih in drugih dogodkov.

Naš izziv je bil, da z uporabo najbolj inovativnih rešitev, kot so tehnologija ECOSE, zelene rešitve Urbanscape®, lesna volna Heraklith, rešitve Knauf ter izdelki družbe Knauf AMF in drugih partnerjev, zgradimo prvo novo zeleno stavbo v Sloveniji, ki bo v celoti certificirana s strani DGNB.
V podjetju Knauf Insulation smo izkoristili priložnost, da prispevamo k raziskavam v okviru pionirskega pilotnega projekta Evropske komisije z imenom Level(s). Gre za pobudo, za katero številni deležniki, vključno s skupino Knauf Insulation upajo, da bo tlakovala pot do vseevropske gradbene zakonodaje.

Pobuda Evropske komisije je pomembna, ker želi popularizirati trajnostno gradnjo z omogočanjem dostopa do podatkov, ki so potrebni za razumevanje okoljskega, socialnega in ekonomskega vpliva stavb skozi njihov celoten življenjski cikel in z zagotavljanjem informacij v univerzalno dostopni obliki. Trenutno je v Evropi trajnostno ocenjen le 1 % vseh zgradb. Tisti, ki so sodelovali v projektu Level(s), pa želijo, da bi takšno ocenjevanje postalo sestavni del množičnega trga.
Knauf Insulation kot razvojni partner


Ob 60- letnici podjetja smo 22. 11. 2018 slovesno odprli novi Knauf Insulation Experience Center.

CertifikatiKIEXC je vzorčni in vzorni primer trajnostne gradnje na evropski ravni. Predstavlja pionirski pristop k prihodnosti trajnostne gradnje ter izpolnjuje različna merila trajnostne gradnje.


Knauf Insulation Experience Center, načrtovan po metodologiji BIM(Revit), je zgrajen v skladu z najstrožjimi merili in standardi ene od vodilnih evropskih shem trajnostne gradnje – DGNB.


Center je tako prva slovenska novogradnja, certificirana po kriterijih DGNB standardov. Na sejmu Bau v Muenchnu je bil KIEXC 16. 1. 2019 nagrajen z najvišjim možnim certifikatom - Platinastim DGNB Certifikatom.
KIEXC ima pridobljen certifikat Active House.


KIEXC je pilotni projekt Evropske komisije za pripravo novih smernic trajnostne gradnje Level(s).Hkrati je tudi pilotni projekt za pripravo slovenskih smernic trajnostne gradnje v okviru Ministrstva za okolje in prostor.
»Veseli smo, da smo spremljali pilotni projekt podjetja Knauf Insulation od začetne zasnove do zaključka. Ta projekt za nas predstavlja preveritev realnega stanja za uporabo novih trajnostnih zahtev v naši državi.«


Saša Golonja
Vodja oddelka za prostorsko načrtovanje pri Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor RS