KIEXC je gostil letno skupščino  Evropske fundacije za industrijsko izolacijo - EiiF.
 

EiiF je neprofitna fundacija s sedežem v Švici. Bila je določena za spodbujanje in vzpostavitev uporabe industrijske izolacije kot splošno razumnega in sprejetega sredstva za doseganje trajnostnosti.


Nekaj fotografij z dogodka.