V organizaciji podjetja EPD International AB in v sodelovanju s Knauf Insulation, je v četrtek, 8. septembra 2022 v našem izobraževalnem centru - KIEXC v Škofji Loki potekala mednarodna konferenca pod naslovom: "EPD - dostop do podatkov za vse - danes in jutri!". EPD - Evnironmental Product Declaration je dokument, ki izkazuje okoljsko vrednotenje produktov z vidika različnih kriterijev in pove, kakšen vpliv na okolje ima nek produkt. Že ta opis nam pove, da je to eden ključnih podatkov v doseganju bolj trajnostnih stavb, kar je ena od ključnih zavez trajnostne strategije podjetja Knauf Insulation. Dogodek je usmerjen tudi v prihodnje korake uvajanja kriterijev EPD - LCA v splošno uporabo z vidikov skladnosti, digitalizacije, harmonizacije in inovativnosti. Izjemno zanimanje za dogodek - v živo se ga je udeležilo okrog 50 slušateljev, preko spleta pa več kot 450 - kaže na aktualnost teme. Veseli smo, da postaja naš KIEXC spet stičišče različnih dogodkov s področja trajnostne gradnje, kar je tudi eno od njegovih osnovnih poslanstev. Današnji dogodek je bil namreč zaradi COVID-a v preteklem letu kar 2x prestavljen.


Jutranja dobrodošlica pred KIEXC-om.


Registracija gostov pred KIEXC-om.