O kriterijih za trajnostno gradnjo

Strokovni posvet

16. marec 2018


Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
Posvet je bil namenjen seznanitvi z aktualnimi domačimi in evropskimi prizadevanji za obvladovanje, načrtovanje in naročanje okoljsko sprejemljivejše gradnje. Na dogodku je bila predstavljena slovenska študija »Pregled sistema trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa«, ki sta jo v letu 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor (MOP) izdelala Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG). Sočasno (2015-2017) je v evropskem merilu nastajal sistem Level(s) - skupni EU okvir ključnih kazalnikov trajnostne gradnje za poslovne in stanovanjske stavbe, ki je od jeseni 2017 na voljo tudi za testno uporabo.

Gre za metodo, ki investitorja in projektno skupino sistematično vodi k obvladovanju tistih vidikov gradnje stavb, ki so za človeka, okolje in gospodarnost naložbe ključni. Izkušnje z uvajanjem sodobnih trajnostnih meril pri načrtovanju stavb bodo predstavili napredni in okoljsko ozaveščeni investitorji, projektanti ter specializirani strokovnjaki za področje trajnostne gradnje. Več o vsebini posveta na povezavi.


Posvet so organizirali Ministrstvo za okolje in prostor, Gradbeni inštitut ZRMK ter Center energetsko učinkovitih rešitev. Bil je namenjen vsem javnim in zasebnim investitorjem, projektantom, proizvajalcem gradbenih materialov, tehnologij in sistemov, raziskovalcem ter strokovnjakom, ki jih zanima področje trajnostne gradnje.